Лабораторні дослідження

Лабораторні дослідження

Лабораторні дослідження для діагностики різних захворювань, контролю і передопераційної підготовки ви можете зробити прямо в клініці, заощадивши час. Аналізи проводяться на база нашого перевіреного і надійного партнера

Визначення глюкози крові експрес-методом (глюкометром) 143,00 грн.
Скринінгові дослідження на АТ до ВІЛ 1/2 методом ІФА 225,00 грн.
Визначення кардіоліпінового антигену сифілісу за допомогою латекс-аглютина (RW) 184,00 грн.
Підтверджуючі дослідження на АТ до ВІЛ 1/2 методом ІФА 306,00 грн.
Гістологічне дослідження (пайпель біопсія аспірату) 419,00 грн.
Уреазний тест на Гелікобактер (Helicobacter pylori) в біоптаті 245,00 грн.
Проведення експрес-тесту на вагітність 113,00 грн.
Панкреатична еластаза (кал) 612,00 грн.
Тиреоїдна панель
Антитіла до тиреоглобуліну ( АТТГ ) 225,00 грн.
Антимікросомальні антитіла ( АМC ) 245,00 грн.
Тиреоглобуліну (ТГ) 204,00 грн.
Антитіла до тиреопероксидази ( АТПО ) 204,00 грн.
Кальцитонін 368,00 грн.
Паратгормон 225,00 грн.
Т3 вільний (FT3) 194,00 грн.
Т4 загальний (T4) 194,00 грн.
Антитіла до рецепторів ТТГ 378,00 грн.
Тиреотропний гормон ( ТТГ ) 194,00 грн.
Т4 вільний (FT4) 194,00 грн.
Т3 загальний (T3) 194,00 грн.
Репродуктивна панель
Тестостерон (ТСТ загальний) 204,00 грн.
Тестостерон вільний (ТСТ вільний) 255,00 грн.
Глобулін, що зв”язує статеві гормони (ГЗСГ) 245,00 грн.
17-оксіпрогестерон (17-ОНПРГ) 215,00 грн.
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) 204,00 грн.
Андростендіон 306,00 грн.
Антиспермальні антитіла (кров) 276,00 грн.
Антиспермальні антитіла (еякулят/слиз) 276,00 грн.
Антимюллерів гормон (АМН) 480,00 грн.
Дигідротестостерон 368,00 грн.
Індекс вільного тестостерону (ТСТ заг./ГЗСГх100) 286,00 грн.
Інгібін В 561,00 грн.
Макропролактин 378,00 грн.
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 204,00 грн.
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 204,00 грн.
Пролактин (ПРЛ) 204,00 грн.
Естрадіол (Е2) 204,00 грн.
Прогестерон (ПРГ) 204,00 грн.
Панель пренатальної діагностики
Асоційований з вагітністю протеїн – А (РАРР-А) 255,00 грн.
Естріол некон’югований (Е3) 245,00 грн.
Бета-хоріонічний гонадотропін (ХГЛ загальний) 245,00 грн.
Вільний бета – ХГЛ (В-ХГЛ) 245,00 грн.
PRISCA вагітність 9-13 тижнів (B –ХГЛ, PAPP-А) Пренатальний (біохімічний) скринінг 429,00 грн.
PRISCA вагітність 14-20 тижнів (ХГЛ, АФП, Е3) Пренатальний (біохімічний) скринінг 551,00 грн.
Плацентарний лактаген 327,00 грн.
Альфа-фетопротеїн (AFP) (вагітні) 255,00 грн.
Онкологічна панель
33.Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 429,00 грн.
16.Альфа-фетопротеїн (АФП) 255,00 грн.
Раково-ембріональний антиген (СЕА) 225,00 грн.
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний) 204,00 грн.
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) 204,00 грн.
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) 368,00 грн.
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) 255,00 грн.
Онкомаркер молочної залози ( СА 15-3) 255,00 грн.
Онкомаркер яєчників (СА 125) 255,00 грн.
Індекс ROMA (НЕ4, СА-125) 541,00 грн.
Індекс вільного ПСА 337,00 грн.
Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (цитокератину 19) 368,00 грн.
34.Нейроенолаза ( NSE ) 429,00 грн.
38.Онкомаркер раку яєчників (НЕ-4) 408,00 грн.
36.Онкомаркер ШКТ (CA 242) 398,00 грн.
Гіпофізарно-надниркові показники
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 317,00 грн.
Кортизол (в сироватці) (КР) 276,00 грн.
Кортизол (в добовій сечі) (КР) 276,00 грн.
Альдостерон (АЛН) 439,00 грн.
Метанефрини загальні ( у добовій сечі) 500,00 грн.
Ренін, активний 827,00 грн.
Вальпроєва кислота 174,00 грн.
Кортизол в слині 266,00 грн.
Фактори росту
Соматомедін С (IGF-1) 408,00 грн.
Соматотропний гормон (СТГ) 296,00 грн.
Соматотропний гормон (191)(діти до 18 років) 296,00 грн.
Панель остеопорозу
Остеокальцин 368,00 грн.
Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д) 388,00 грн.
Прокальцитонін 398,00 грн.
Вітамін D загальний 480,00 грн.
Панель цукрового діабету
Інсулін 225,00 грн.
Фруктозамін 204,00 грн.
С-пептид 225,00 грн.
Глікозильований гемоглобін 204,00 грн.
Лептин 490,00 грн.
Індекс НОМА 255,00 грн.
Глюкоза (венозна кров) 143,00 грн.
Глюкозо-толерантний тест 306,00 грн.
Кардіо-ревматоїдна панель
Ревматоїдний фактор (якісний) 113,00 грн.
Антистрептолізин ”О” (якісний) 113,00 грн.
С-реактивний білок (якісний) 113,00 грн.
С-реактивний білок (кількісний) 143,00 грн.
Сіалові кислоти 153,00 грн.
Тропонін I (кількісне визначення) 215,00 грн.
Гомоцистеїн 388,00 грн.
Антитіла до цітрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG) 490,00 грн.
Антитіла до циклічного цітруліновому пептиду (AntiCCP) 398,00 грн.
Ревматоїдний фактор (кількісний) 143,00 грн.
Антистрептолізин ”О” (кількісний) 143,00 грн.
Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) 204,00 грн.
Панель контролю анемій
Залізо (сироватка) 113,00 грн.
Залізо-зв`язуюча здатність сироватки крові загальна 194,00 грн.
Трансферин 225,00 грн.
Ферритин 225,00 грн.
Фолієва кислота 276,00 грн.
Цианкобаламін 225,00 грн.
Насиченість трансферину залізом 266,00 грн.
Гематологічна панель
Коагулограма 317,00 грн.
Аналіз крові на LE-клітини 194,00 грн.
Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус 296,00 грн.
Гемолізини (імунні антитіла по системі ABO: 398,00 грн.
Группа крові та резус фактор 184,00 грн.
Фібриноген-В (b-нафтоловий тест) 143,00 грн.
Кальпротектин в калі 510,00 грн.
Загальний аналіз крові (параметри аналізатора+СОЕ) 143,00 грн.
Протромбіновий тест (протромбіновий індекс за Квіком, протромбіновий час, МНВ (INR) 143,00 грн.
Фібриноген 143,00 грн.
Активований частковий тромбопластичний час (АЧТЧ) 143,00 грн.
Вовчаковий антикоагулянт 266,00 грн.
Д-димер 204,00 грн.
Пряма проба Кумбса 215,00 грн.
Непряма проба Кумбса 215,00 грн.
Загальний розгорнутий аналiз кровi (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 184,00 грн.
Аналіз крові на ретикулоцити з підрахуванням ретикулярного індексу 164,00 грн.
Дослідження сечі
Загальний аналіз сечі (в 1-ій порції) 143,00 грн.
Йод в сечі 244,00 грн.
Мікроальбумінурія у сечі 215,00 грн.
Загальний аналіз сечі (в 2-ій порції) 133,00 грн.
Мікроальбумінурія + креатинін сечі 245,00 грн.
Креатинін в сечі 113,00 грн.
Аналіз сечі на цукор (напівкількісний) 113,00 грн.
Аналіз сечі за Зимницьким 143,00 грн.
Аналіз сечі на цукор (кількісний) 113,00 грн.
Аналіз сечі на цукор (добова сеча) 113,00 грн.
Кальцій в сечі 113,00 грн.
Фосфор в сечі 113,00 грн.
Магній в сечі 133,00 грн.
Аналіз сечі на кетони (напівкількісний) 133,00 грн.
Аналіз сечі на білок 143,00 грн.
Аналіз сечі на добову протеїнурію (напівкількісний) 113,00 грн.
Сечова кислота в сечі 113,00 грн.
Діастаза сечі 143,00 грн.
Кліренс ендогенного креатиніну 204,00 грн.
Аналіз сечі загальний 143,00 грн.
Аналіз сечі за Нечипоренко 143,00 грн.
Наркотики в сечі 439,00 грн.
Загальний аналіз сечі (в 3-ій порції) 133,00 грн.
Цитологічні дослідження
Цитоморфологічне дослідження виділень із молочної залози 225,00 грн.
Гормональна кольпоцитологія 174,00 грн.
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) 194,00 грн.
Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу 225,00 грн.
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (чоловіки) 184,00 грн.
Аналіз секрету передміхурової залози 184,00 грн.
Аналіз еякуляту 337,00 грн.
Копрограмма 164,00 грн.
Аналіз калу на яйця гельмінтів 143,00 грн.
Зішкряб на ентеробіоз 153,00 грн.
Дослідження синовіальної рідини 306,00 грн.
Дослідження калу на приховану кров 153,00 грн.
Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) 153,00 грн.
Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації і цервікального каналу) 276,00 грн.
Мікроскопічне дослідження сперми 184,00 грн.
Назоцитограма 153,00 грн.
Дослідження на паразитарні гриби 174,00 грн.
Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) 204,00 грн.
Дослідження на демодекоз (Demodex follicullorum) 174,00 грн.
Рідинна цитологія (ПАП-тест) 674,00 грн.
Мікроскопія на виявлення кліща корости (Sarcoptes scobiei) 153,00 грн.
Біохімічна панель
Біохімія загальна (білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза) 449,00 грн.
«Білірубін фракційно» (Білірубін загальний, прямий, непрямий) 164,00 грн.
Панкреатична амілаза 113,00 грн.
g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП) 113,00 грн.
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 113,00 грн.
Лактат. Проб. З фтор.натрію 204,00 грн.
Тимолова проба 153,00 грн.
Серомукоїд 153,00 грн.
Альфа-амілаза 113,00 грн.
Сечова кислота 113,00 грн.
Альбумін 113,00 грн.
Білкові фракції 184,00 грн.
Креатинфосфокіназа (КФК) 113,00 грн.
Калій 113,00 грн.
Натрій 113,00 грн.
Кальцій 113,00 грн.
Фосфор 113,00 грн.
Хлориди 113,00 грн.
Тригліцериди 113,00 грн.
Холестерин 113,00 грн.
Аполіпопротеїн-А (Апо-А) 164,00 грн.
Аполіпопротеїн-В (Апо-В) 164,00 грн.
Ліпаза 225,00 грн.
Холінестераза 113,00 грн.
Кальцій іонізований 153,00 грн.
Магній 113,00 грн.
Мідь 204,00 грн.
Цинк 204,00 грн.
Азот сечовини 143,00 грн.
Білірубін загальний 113,00 грн.
Білірубін прямий 113,00 грн.
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 113,00 грн.
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 113,00 грн.
Лужна фосфатаза (ЛФ) 113,00 грн.
Дослідження буферної системи крові 276,00 грн.
pH крові 133,00 грн.
Креатинін 113,00 грн.
Сечовина 113,00 грн.
Загальний білок 113,00 грн.
Гепатити
ПЛР. Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a,1b,2,3a) (Real-time) (плазма) 602,00 грн.
ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С (Real-time) (плазма) 663,00 грн.
Антитіла IgG до вірусу гепатиту В (Anti-HBsАg, кількісне визначення) 286,00 грн.
Антитіла IgM до вірусу гепатиту В (Anti-HBсor IgM) 255,00 грн.
Антитіла IgG до вірусу гепатиту В ( Anti-HBсor IgG) 255,00 грн.
НВеАg вірусу гепатиту B 266,00 грн.
Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (Anti-HСV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5) 357,00 грн.
36.Антитіла Ig M до вірусу гепатиту А (HAV IgM) 255,00 грн.
35.Антитіла Ig G до вірусу гепатиту А (HAV IgG) 255,00 грн.
HBsAg поверхневий антиген вірусу гепатиту В 215,00 грн.
Антитіла IgG до вірусу гепатиту D (HDV IgG) 255,00 грн.
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення) 327,00 грн.
ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (плазма, якісне визначення) 357,00 грн.
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С (плазма, якісне визначення) 388,00 грн.
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D (плазма, якісне визначення) 286,00 грн.
24.Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (HCV) 266,00 грн.
32.Сумарні антитіла до НвеАg вірусу гепатиту В (Anti НвеАg) 286,00 грн.
28.Загальні антитіла до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBcor) 266,00 грн.
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B (Real-time) (плазма) 602,00 грн.
26.Антитіла IgM до вірусу гепатиту C (HCV IgM) 225,00 грн.
25.Антитіла IgG до вірусу гепатиту C (HCV IgG ) 225,00 грн.
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту G (плазма, якісне визначення) 337,00 грн.
ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту ТТV (плазма, якісне визначення) 286,00 грн.
34.Сумарні антитіла до вірусу гепатиту А (HAV) 306,00 грн.
TORCH-інфекції
19.Антитіла IgМ до токсоплазми (Toxo IgМ) 194,00 грн.
18.Антитіла IgG до токсоплазми (Toxo IgG) 194,00 грн.
Антитіла Ig G до токсоплазми + авідність антитіл Ig G до токсоплазми 285,00 грн.
07.Антитіла IgМ до вірусу герпесу 1 типу (HSV 1) 204,00 грн.
05.Антитіла IgG до вірусу герпесу 1 типу (HSV 1) 204,00 грн.
06.Антитіла IgG до вірусу герпесу 2 типу (HSV 2) 204,00 грн.
13.Антитіла Ig М до цитомегаловірусу (CMV) 194,00 грн.
12.Антитіла Ig G до цитомегаловірусу (CMV) 194,00 грн.
Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV + авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV 306,00 грн.
14.ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 1/2 типу (Кров, якісне визначення) 184,00 грн.
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (Кров, ліквор, слюна.Якісне визначення) 184,00 грн.
Антитіла IgG до вірусу герпесу 3 тип (Varicella Zoster IgG ) 225,00 грн.
16.Антитіла IgM до вірусу герпесу 3 тип (Varicella Zoster IgM) 225,00 грн.
18.Антитіла IgG до вірусу герпесу 6 типу 194,00 грн.
21.Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rub) 194,00 грн.
22.Антитіла IgМ до вірусу краснухи (Rub IgМ) 194,00 грн.
08.ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (Кров, ліквор, слюна.Кількісне визначення) 408,00 грн.
08.Антитіла IgМ до вірусу герпесу 2 типу (HSV 2) 204,00 грн.
15.ПЛР. Визначення ДНК токсоплазми (Кров, зішкряб, ліквор. Якісне визначення) 194,00 грн.
13.ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Бара (Кров, ліквор, зішкряб, слюна. Кількісне визначення) 245,00 грн.
13.ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Бара (Кров, ліквор, зішкряб, слюна. Якісне визначення) 194,00 грн.
12.Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgM) 225,00 грн.
11.Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgG) 225,00 грн.
07.ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV1 і HSV2). Визначення і типування в режимі Real-time 225,00 грн.
16.ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (Будь який матеріал, якісне визначення) 194,00 грн.
13.Антитіла IgG до нуклеарного антигену Eпштейн-Бара (EBNA) 215,00 грн.
20.Авідність антитіл IgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii) 266,00 грн.
11.Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу 266,00 грн.
Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 2 HSV + авідність антитіл Ig G до вірусу герпесу тип 2 306,00 грн.
14.Авідність антитіл IgG до цитомегаловiрусу (CMV) 255,00 грн.
09.АнтитІла Ig G до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2) 204,00 грн.
10.АнтитІла Ig М до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2) 204,00 грн.
06.ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 184,00 грн.
08.ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 184,00 грн.
16.ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (Будь який матеріал, кількісне визначення) 204,00 грн.
23.Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rub IgG) 357,00 грн.
06.ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 245,00 грн.
08.ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Зішкряб, сеча.Кількісне визначення) 245,00 грн.
Урогенітальні інфекції
01.Антитіла IgG до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgG) 194,00 грн.
02.Антитіла IgM до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgM) 194,00 грн.
03.Антитіла IgA до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgA) 225,00 грн.
04.Антитіла IgG до білка теплового шоку HSP60 Chlamydia trachomatis 194,00 грн.
Кардіоліпінові антитіла-VDRL (якісне визначення) 143,00 грн.
16.ПЛР. Скринінг HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.) 357,00 грн.
20.ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини КВАНТ 21, кількісне 674,00 грн.
Реакція мікропрецептації з кардіоліпіновим антигеном 143,00 грн.
Сумарні антитіла до сифiлiсу (Treponema Pallidum) 184,00 грн.
13.ПЛР.Визначення ДНК Candida albicans/candida glabrata/candida krusei (Диференціація в режимі Real-time) 215,00 грн.
03.ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Диференціація та кількісне визначення в режимі Real-time) 204,00 грн.
18.ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини (ВПЛ) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типів. Кількісне визначення в режимі Real-time. 398,00 грн.
23.Фемофлор 16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у жінок методом ПЛР у режимі реального часу (Фемофлор 16) 1 010,00 грн.
23.Антитіла IgG до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) 215,00 грн.
Антитіла IgM доMycoplasma hominis 215,00 грн.
22.Антитіла IgG до уреаплазми уреалітікум (Ureaplasma urealyticum) 215,00 грн.
Антитіла IgG до трихомонади (Trichomonas vaginalis) 215,00 грн.
29.ПЛР. Визначення ДНК збуднику сифiлiсу ( Tr. Pallidum, якісне визначення) 245,00 грн.
25.ПЛР. Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок (методом ПЛР в режимі реального часу) 541,00 грн.
01.ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 184,00 грн.
02.ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 184,00 грн.
04.ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення) 184,00 грн.
05.ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 184,00 грн.
09.ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 184,00 грн.
10.ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 184,00 грн.
11.ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 184,00 грн.
12.ПЛР.Визначення ДНК до кандіди альбіканс (Candida albicans )(Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 184,00 грн.
19.ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини (ВПЛ)(12 типів – 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59). Кількісне визначення до типу в режимі Real-time. 419,00 грн.
ПЛР. Андрофлор 1 796,00 грн.
ПЛР. HPV 6,11 тип (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 204,00 грн.
ПЛР. Генотипування HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.) 388,00 грн.
14.ПЛР. HPV 16, 18 тип (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 204,00 грн.
22.ПЛР. Фемофлор Скрін. Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок (методом ПЛР в режимі реального часу) 674,00 грн.
01.ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 245,00 грн.
04.ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Кількісне визначення) 245,00 грн.
05.ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 245,00 грн.
02.ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 245,00 грн.
02.ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Кількісне визначення в режимі Real-time) 276,00 грн.
12.ПЛР.Визначення ДНК до кандіди альбіканс (Candida albicans )(Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 245,00 грн.
10.ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 245,00 грн.
09.ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 245,00 грн.
11.ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 245,00 грн.
14.ПЛР. HPV 16, 18 тип (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 255,00 грн.
Культуральні методи дослідження
Визначення Ureaplasma species, Mycoplasma hominis методом DUO+ визначення чутливості до антибіотиків методом SIR 500,00 грн.
AF.Генітальна система. Визначення загальних титрів Ureaplasma urealyticum та Mycoplasma hominis + чутливість до антибіотиків, визначення специфічної мікрофлори 674,00 грн.
Посів на мікоплазму, уреаплазму ( IST 2)( зішкряб, напівкількісний) + визначення чутливості до антибіотиків 480,00 грн.
Інші інфекції
08. Антитіла IgG до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) 245,00 грн.
Антитіла IgG до вірусу кору (Measles viruses) 317,00 грн.
21.Загальні антитіла до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) 266,00 грн.
ПЛР. Визначення ДНК до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) ( якісне визначення 327,00 грн.
02. Сумарні антитіла до лямблій (Giardia liamblia) 215,00 грн.
03. Антитіла IgG до токсокарів 215,00 грн.
01. Антитіла IgG до аскарид 296,00 грн.
20.Антитіла IgМ до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) 245,00 грн.
19.Антитіла IgG до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) 245,00 грн.
04. Антитіла IgG опісторхів 215,00 грн.
05. Антитіла IgG до трихінел 215,00 грн.
06. Антитіла IgG до ехінококів 215,00 грн.
10.Антитіла IgМ до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) 245,00 грн.
07. Сумарні антитіла до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) 215,00 грн.
Helicobacter pylori Ag (кал) 378,00 грн.
Антитіла IgG до Chlamydia pneumonia 225,00 грн.
Антитіла IgM до Chlamydia pneumonia 225,00 грн.
Антитіла IgG до Mycoplasma pneumonia 225,00 грн.
Антитіла IgM до Mycoplasma pneumonia 225,00 грн.
Антитіла IgG до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis) 317,00 грн.
Антитіла IgM до до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis) 317,00 грн.
ПЛР. Bordetella MULTI діагностика коклюшу 306,00 грн.
09.Антитіла IgA до вірулентного білку CagA Helicobacter pylori 245,00 грн.
Антитіла до Правця (Столбняк) 266,00 грн.
Імунологічна панель
Циркулюючі імунокомплекси (ЦІК) 174,00 грн.
Імунограма 449,00 грн.
Вміст сироваткового імуноглобуліну A 225,00 грн.
Вміст сироваткового імуноглобуліну M 225,00 грн.
Вміст сироваткового імуноглобуліну G 225,00 грн.
Активність комплімента СН50 266,00 грн.
Вміст секреторного імуноглобуліну А 317,00 грн.
Імунограма + ЦІК 541,00 грн.
Панель аутоіммунологіі
44.Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1) 317,00 грн.
45.Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2) 398,00 грн.
44.Антинуклеарні антитіла (ANA) 286,00 грн.
37.Антитіла Ig G до фосфоліпідів (APHL Ig G) 306,00 грн.
38.Антитіла Ig M до фосфоліпідів (APHL Ig M) 306,00 грн.
Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2) 286,00 грн.
45.Антитіла IgG до гліадіну 317,00 грн.
39.Антитіла IgG до кардіоліпіну 266,00 грн.
40.Антитіла IgМ до кардіоліпіну 266,00 грн.
Екстраговані антиядерні антитіла: Anti-ENA скринінг 378,00 грн.
Скринінг захворювань сполучної тканини (антинуклеарні антитіла до антигенів) 388,00 грн.
41.Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну I 368,00 грн.
42.Антитіла IgM до бета-2-глікопротеїну I 368,00 грн.
Алергопанель
Загальний імуноглобулін E 204,00 грн.
46.Панель №1. Різні алергени 847,00 грн.
47.Панель №2. Інгаляційна панель 847,00 грн.
48.Панель №3. Харчові алергени 847,00 грн.
49.Панель №4. Педіатрична 847,00 грн.
Бактеріологічні дослідження
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 306,00 грн.
Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 306,00 грн.
Мікробіологічне дослідження виділень із ока з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 306,00 грн.
Мікробіологічне дослідження матеріалу із мигдалин з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 306,00 грн.
Мікробіологічне дослідження матеріалу із рани з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 306,00 грн.
Мікробіологічне дослідження сечі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 306,00 грн.
Мікробіологічне дослідження мокротиння з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 306,00 грн.
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на анаеробну флору з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 429,00 грн.
Мікробіологічне дослідження крові на стерильність з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 561,00 грн.
Мікробіологічне дослідження матеріалу із носу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 306,00 грн.
Мікробіологічне дослідження матеріалу на дифтерію 388,00 грн.
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на стафілокок з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 306,00 грн.
Мікробіологічне дослідження матеріалу із зіву з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 306,00 грн.
Аналіз калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 378,00 грн.
Мікробіологічне дослідження синовіальної рідини з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 357,00 грн.
Мікробіологічне дослідження вмісту ногтьового карману з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 306,00 грн.
Мікробіологічне дослідження матеріалу із вуха з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 306,00 грн.
Мікробіологічне дослідження матеріалу грудного молока з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 306,00 грн.
Мікробіологічне дослідження жовчі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 306,00 грн.
Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 357,00 грн.
Мікробіологічне дослідження матеріалу із бронхоальвеолярного лаважу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 306,00 грн.
Мікробіологічне дослідження секрету простати з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 306,00 грн.
Мікробіологічне дослідження вмісту препуціального мішка з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 306,00 грн.
Розширене Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 398,00 грн.
Визначення чутливості до бактеріофагів 204,00 грн.
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 306,00 грн.
Пряма бактеріоскопія біологічних виділень 184,00 грн.
Комплексні дослідження
Пакет”Урогенітальний”№11 .ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 704,00 грн.
Комплекс ”Урогенітальний” №9 .ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Диференціація та кількісне визначення в режимі Real-time).ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини КВАНТ 21, кількісне визначення 1 092,00 грн.
Комплекс «Урогенітальний» №1 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, трихомонада) 561,00 грн.
Комплекс «Урогенітальний» №2 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) 510,00 грн.
Індекс ROMA (НЕ4, СА-125) 541,00 грн.
Комплекс «Урогенітальний» №7 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Нейссерія гонорея, Тріхомонас вагіналіс) 816,00 грн.
Комплекс «Урогенітальний» №8 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Гарднерела вагіналіс, БП урогенітальний з антибіотикограмою) 929,00 грн.
Комплекс ”Чоловічий” .ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Кількісне визначення в режимі Real-time).ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 1 071,00 грн.
Комплекс ”Щитоподібна залоза” №6 .Тиреотропний гормон ( ТТГ ).Т4 вільний (FT4)Антитіла до тиреопероксидази ( АТПО ) 521,00 грн.
Комплекс «TORCH-інфекції» №1 антитіла IgG» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) 633,00 грн.
Комплекс «TORCH-інфекції» №1 антитіла IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) 633,00 грн.
Комплекс «TORCH-інфекції» №2 антитіла IgG» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) 592,00 грн.
Комплекс «TORCH-інфекції» №2 антитіла IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) 592,00 грн.
Комплекс «Урогенітальний» №6 (ПЛР. Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Гарднерела вагіналіс) 449,00 грн.
Комплекс «Щитоподібна залоза» №1 (ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний) 490,00 грн.
Комплекс «Щитоподібна залоза» №2 (ТТГ, АТПО, АТТГ) 510,00 грн.
Комплекс «Щитоподібна залоза » №3 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО, АТТГ) 633,00 грн.
Комплекс «Щитоподібна залоза» №4 (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АТПО, АТТГ) 755,00 грн.
Комплекс «Щитоподібна залоза» №5 (ТТГ, Т4 вільний, ПРЛ) 480,00 грн.
Комплекс «Паратиреоїдний» (Паратгормон, Кальцій іонізований, Фосфор) 378,00 грн.
Комплекс «Діабетичний» (Глікозильований гемоглобін, С-пептид, Інсулін, Глюкоза, Індекс НОМА) 602,00 грн.
Комплекс «Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я » (ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, естрадіол) 765,00 грн.
Комплекс «Діагностика гіперандрогених станів» (тестостерон загальній, тестостерон вільний, глобулін, що зв’язує сттатеві гормони, андростендіон, ДГЕА-сульфат, кортизол) 1 071,00 грн.
Комплекс «Репродуктивне гормональне чоловіче здоров’я» (ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон загальний, тестостерон вільний) 816,00 грн.
Комплекс «Кардіологічний» (ТТГ, Глікозильований гемоглобін, АЛТ, АСТ, Креатинін, Сечова кислота, Ліпідограма: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 674,00 грн.
Комплекс «Вагітність» №1 (Загальний розгорнутий аналіз крові з лейкоцитарною формулою, Глюкоза крові, Група крові + резус фактор, Коагулограма, HBs-антиген, Загальній аналіз сечі, Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (діагностіка сифілісу), Мікробіологічне дослідження сечі+ чутливість до антибактеріальних препаратів) 1 031,00 грн.
Комплекс «Вагітність» №2 (Загальний аналіз крові (параметри аналізатора+ СОЕ), загальний аналіз сечі) 225,00 грн.
Комплекс «Пренатальний №1» (Біохімічний скринінг, термін вагітності 9-13 тижнів» (РАРР-А, вільний бета-ХГЛ) 398,00 грн.
Комплекс «Пренатальний №2» (Біохімічний скринінг, термін вагітності 18-20 тижнів» (АФП, ХГЛ, Е3) 521,00 грн.
Комплекс «Жіноча онкологічна панель» (СА 125, СА 15-3, СА 19-9) 582,00 грн.
Комплекс «Чоловіча онкологічна панель» (ПСА заг., ПСА віль., АФП, СА 19-9) 674,00 грн.
Комплекс «Діагностика анемії» (залізо, трансфери, феретин, цианкобаламін, фолієва кислота) 725,00 грн.
Комплекс «Герпесвірусна інфекція антитіла Ig G» (VCA, CMV, HSV 1, HSV 2) 612,00 грн.
Комплекс «Герпесвірусна інфекція антитіла Ig М» (VCA, CMV, HSV 1, HSV 2) 612,00 грн.
Комплекс «Антитіла до паразитів» №1 (Антитіла IgG до: токсокарів, аскарид, трихінел, ехінококів, опісторхів, сумарні антитіла до лямблій) 765,00 грн.
Комплекс «Антитіла до паразитів» №2 (Антитіла IgG до: токсокарів, аскарид, трихінел, ехінококів, опісторхів) 674,00 грн.
Комплекс «Загальноклінічні дослідження» (загальний аналіз сечі, аналіз крові розгорнутий, глюкоза, коагулограма, група крові, резус фактор) 561,00 грн.
Комплекс «Предопераційний» (загальний розгорнутий аналіз крові, коагулограма, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза, група крові + резус-фактор, креатинін, сечовина, сечова кислота, HBsAg, сумарні антитіла до Treponema Pallidum) 1 112,00 грн.
Комплекс «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, С-реактивний білок, загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 694,00 грн.
Комплекс «Цереброваскулярний ризик» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, СРБ якісий, коагулограма, магній, калій, кальцій, HbA1c) 735,00 грн.
Комплекс «Метаболічний» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, глюкоза, сечова кислота, загальний білок, інсулін, C-пептид) 674,00 грн.
Комплекс «Ліпідний» №1 «Холестерин ліпопротеїдів» (ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди) 255,00 грн.
Комплекс «Ліпідний» №2 «Дослідження ліпідного обміну» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 276,00 грн.
Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий; АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза) 449,00 грн.
Комплекс ”Біохімічний” №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок) 296,00 грн.
Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий; загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, С-пептид, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 735,00 грн.
Комплекс «Печінкові проби» №1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП) 327,00 грн.
Комплекс «Печінкові проби» №2 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін прямий) 306,00 грн.
Комплекс «Білірубін фракційно» (білірубін загальний, прямий, непрямий) 164,00 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №1 (креатинін, сечовина, загальній білок) 204,00 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота) 204,00 грн.
Комплекс «Ревмопроби» №1 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (якісні), загальний білок, альбумін) 306,00 грн.
Комплекс «Ревмопроби» №2 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (якісне визначення) 266,00 грн.
Комплекс «Електроліти крові» №1 (калій, натрій, хлор) 245,00 грн.
Комплекс «Електроліти крові» №2 (калій, натрій, кальцій іонізований) 245,00 грн.
Комплекс «Ревмопроби» №3 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (кількісне визначення) 296,00 грн.
Комплекс ”Чоловічий репродуктивний №2”.Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ).Лютеїнізуючий гормон (ЛГ).Пролактин (ПРЛ).Тестостерон (ТСТ загальний).Глобулін, що зв”язує статеві гормони (ГЗСГ).17-оксіпрогестерон (17-ОНПРГ).Тестостерон вільний (ТСТ вільний)Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) 1 306,00 грн.
Комплекс ”Жіночий репродуктивний №2” Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Лютеїнізуючий гормон (ЛГ),Пролактин (ПРЛ),.Естрадіол (Е2), Прогестерон (ПРГ),Тестостерон (ТСТ загальний),Антимюллерів гормон,Тестостерон вільний (ТСТ вільний) 1 683,00 грн.
Пакет терапевтичний: Аналіз сечі загальний, ‘Глюкоза (венозна кров), Загальний розгорнутий аналiз кровi (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула),Копрограмма 327,00 грн.
Пакет№1:ПЛР. Скринінг HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.), ‘Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки),Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) 623,00 грн.
Пакет№2: .ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення),.ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення),.ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),.ПЛР. Скринінг HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.),Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки),’Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) 1 071,00 грн.
Пакет№3:ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки),’Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) 765,00 грн.
Пакет№4:ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),.ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),’Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки),Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) 1 102,00 грн.
Пакет№5:Аналіз калу на яйця гельмінтів,Аналіз сечі загальний,Загальний розгорнутий аналiз кровi (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 368,00 грн.
Пакет№6:ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення),.ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення), 521,00 грн.
Комплекс «Урогенітальний» №4 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) 551,00 грн.
Комплекс «Урогенітальний» №3 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс) 439,00 грн.
Комплекс «Урогенітальний» №5 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Тріхомонас вагіналіс, Гарднерела вагіналіс) 674,00 грн.
Комплекс «Авідність» №1 (Антитіла Ig G до токсоплазми + авідність антитіл Ig G до токсоплазми) 306,00 грн.
Комплекс «Авідність» №2 (Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 2 HSV + авідність антитіл Ig G до вірусу герпесу тип 2) 306,00 грн.
Комплекс «Авідність» №3 (Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV + авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV) 306,00 грн.
Генетичні дослідження
ПЛР. Генетика Метаболізму Лактози (1 точка) 653,00 грн.
ПЛР. HLA B27 головний комплекс гістосумісності людини 776,00 грн.
ПЛР. ІмуноГенетика IL28B (інтерлейкін 28В (2 точки) 898,00 грн.
ПЛР. ОнкоГенетика BRCA 2 805,00 грн.
ПЛР. КардіоГенетика Гіпертонія 898,00 грн.
ПЛР. КардіоГенетика Тромбофілія 898,00 грн.
ПЛР. Генетика Метаболізму Фолатів 531,00 грн.
ДНК діагностика мікроделецій Y-хромосоми (AZF- фактор) 898,00 грн.
Муковісцедоз. Виявлення мутацій в гені CFTR 898,00 грн.
ПЛР. Каріотипування 2 999,00 грн.
Неінвазивна пренатальна ДНК-діагностика визначення статі плоду Y-хромосоми по крові матері 1 428,00 грн.
Неінвазивна пренатальна ДНК-діагностика резус-фактору плоду (по крові вагітної) 1 388,00 грн.
Патоморфологічні дослідження
Дослідження морфологічного матеріалу, отриманого після операції:
I. Патоморфологічні дослідження I категорії складності
Біопсії шийки матки (не ексцизійні) 510,00 грн.
Біопсії піхви 510,00 грн.
Біопсії ендометрію (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) 510,00 грн.
Біопсії слизових оболонок ротової порожнини, порожнини та пазух носа 510,00 грн.
Біопсії гортані 510,00 грн.
Біопсії сечоводу (з одного боку) 510,00 грн.
Біопсії сечового міхура 510,00 грн.
Біопсії уретри 510,00 грн.
Вишкрібання цервікального каналу 510,00 грн.
Біопсії утворень повік, кон’юнктиви і сльозових залоз 510,00 грн.
II. Патоморфологічні дослідження II категорії складності
Трепан-біопсії грудної залози 572,00 грн.
Біопсії утворень черевної порожнини і позаочеревинного простору 572,00 грн.
Біопсії мигдаликів 572,00 грн.
Біопсії нирок (новоутворень) 572,00 грн.
Біопсії пухлинних утворень м’яких тканин 572,00 грн.
Біопсії наднирників 572,00 грн.
Біопсії слинних залоз 572,00 грн.
Видалення нігтьових лож 572,00 грн.
Видалення міжхребцевих дисків 572,00 грн.
Інцизійної біопсії шкіри (до 3 утворень) (при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах) 572,00 грн.
Апендектомії (дивертикулектомії) при запальних процесах 572,00 грн.
Видалення жовчного міхура при запальних процесах 572,00 грн.
Видалення ліпоми 572,00 грн.
Герніопластики (видалення грижових мішків) 572,00 грн.
Видалення оболонок яєчка і кіст придатків яєчка 572,00 грн.
Видалення гемороїдальних вузлів і анальних тріщин 572,00 грн.
Видалення епулідів, одонтогенних кіст, травматичних фібром слизової оболонки (до 3 утворень) 572,00 грн.
Видалення куприкових кіст, нориць 572,00 грн.
Видалення кіст бартолінової залози (до 3 утворень) 572,00 грн.
Видалення поліпів та кіст порожнини носа та пазух (до 3 утворень) 572,00 грн.
Інші патоморфологічні дослідження II категорії складності 572,00 грн.
III. Патоморфологічні дослідження III категорії складності
Поліфокальної трепан-біопсії передміхурової залози 663,00 грн.
Ексцизії та конізації шийки матки 663,00 грн.
Видалення придатків матки при непухлинній патології (з одного боку) 663,00 грн.
Міомектомії (видалення міоматозних вузлів матки до 3 вузлів) 663,00 грн.
Ексцизійної біопсії пухлин шкіри з оцінкою країв резекції (за 1 локалізацію) 663,00 грн.
Видалення кісткових екзостозів, остеохондроматозних вільних тілець 663,00 грн.
Трепан-біопсії лімфовузлів (1 локалізація) 663,00 грн.
Видалення синовіальних оболонок (гангліон і бурс) та кіст сухожилля 663,00 грн.
Видалення мигдаликів 663,00 грн.
Видалення кіст шиї 663,00 грн.
Біопсії головного та спинного мозку та їх оболонок 663,00 грн.
Дослідження абортивного матеріалу (до 12 тижнів) 663,00 грн.
Резекції грудної залози при гінекомастії, маститах 663,00 грн.
Біопсії стравоходу (до 5 біоптатів) 663,00 грн.
Біопсії кишки (до 5 біоптатів) 663,00 грн.
Біопсії поліпів ШКТ (до 5 біоптатів) 663,00 грн.
Біопсії шлунка (до 5 біоптатів) 663,00 грн.
Біопсії підшлункової залози 663,00 грн.
Біопсії бронхів, легень (за одну локалізацію) 663,00 грн.
Біопсії плеври 663,00 грн.
Видалення судин 663,00 грн.
Біопсії і клиноподібних резекцій яєчників (з одного боку) 663,00 грн.
Видалення сльозових залоз 663,00 грн.
Септопластики 663,00 грн.
Резекції кістки при артропатіях 663,00 грн.
Трепан-біопсії середостіння 663,00 грн.
Циркумцизіо (видалення крайньої плоті) 663,00 грн.
Інші патоморфологічні дослідження III категорії складності 663,00 грн.
V. Патоморфологічні дослідження V категорії складності
Видалення придатків матки при пухлинах яєчника більше 5 см (з одного боку)* 1 224,00 грн.
Тиреоїдектомії* 1 224,00 грн.
Видалення матки з придатками* 1 224,00 грн.
Видалення підшлункової залози (субтотальної і радикальної резекції)* 1 224,00 грн.
Видалення пухлин кісток та суглобів, резекції кістки при пухлинній патології 1 224,00 грн.
Радикальної резекції грудної залози і мастектомії (з одного боку)* 1 224,00 грн.
Лобектомії і пульмонектомії* 1 224,00 грн.
Гастректомії, субтотальної резекції шлунка* 1 224,00 грн.
Радикальної простатектомії* 1 224,00 грн.
Цистектомії* 1 224,00 грн.
Резекції стравоходу* 1 224,00 грн.
Геміколектомії, есктирпації прямої кишки, інші резекції кишки* 1 224,00 грн.
Резекції печінки та гемігепатектомії* 1 224,00 грн.
Панч-біопсії шкіри при алопеціях 1 224,00 грн.
Нефректомії (в тому числі з адреналектомією)* 1 224,00 грн.
Тотальної ларингектомії та резекції гортані* 1 224,00 грн.
Тотальної вульвектомії* 1 224,00 грн.
Дослідження плідних оболонок діхоріонічних близнюків 1 224,00 грн.
Інші патоморфологічні дослідження V категорії складності* 1 224,00 грн.
Панкреато-дуоденальної резекції 1 836,00 грн.
Біопсії шкіри при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях шкіри (ПІФ) 1 836,00 грн.
Лімфодисекція 510,00 грн.
Діагностичні імуногістохімі (ІГХ) дослідження
Діагностична ІГХ 1 категорії складності 1 836,00 грн.
Діагностична ІГХ 2 категорії складності 2 448,00 грн.
Діагностична ІГХ 3 категорії складності 3 366,00 грн.
Діагностична ІГХ 4 категорії складності 3 978,00 грн.
Діагностична ІГХ 5 категорії складності 5 508,00 грн.
Інші Імуногістохімічні (ІГХ) дослідження
Заключення щодо проведених імуногістохімічних досліджень 337,00 грн.
Рецептор андрогену 449,00 грн.
ERCC1 чутливість до похідних платини 898,00 грн.
Тимідилат-синтетаза (TS) чутливість до похідних 5-фторурацилу. 898,00 грн.
2A(TOPO2A) чутливість до інгібіторів TOPO2A 898,00 грн.
RRM1 чутливість до гемцитабіну 898,00 грн.
ALK (5А4) чутливість пухлин до ALK інгібіторів 898,00 грн.
ROS1 чутливість до ROS1-інгібіторів 898,00 грн.
NTRK чутливість до NTRK інгібіторів 898,00 грн.
Рецептор соматостатину 2го типу 898,00 грн.
PTEN чутливість до інгібіторів mTOR 898,00 грн.
PD-L1 чутливість до імунотерапії 3 871,00 грн.
ІГХ (p57, Ki-67) верифікація міхуревого занеску 1 235,00 грн.
ІГХ (p16, Ki-67) верифікація HSIL 1 235,00 грн.
ІГХ (ER, PR) дослідження гормонального статусу едометрію 1 235,00 грн.
ІГХ (CD138) верифікація хронічного ендометриту 786,00 грн.
Дослідження кількості uNK клітин (CD56) в ендометрії 1 235,00 грн.
Імуногісто(цито-)хімічне дослідження (за 1 маркер) 449,00 грн.
Консультація патоморфологічного матеріалу*
Консультація патоморфологічного матеріалу (друга думка) (за 1 матеріал) 1 020,00 грн.
Консультація головного лікаря Селезньова О.О. (за 1 матеріал) 1 530,00 грн.
Консультація провідного патоморфолога Кошик О.О. (за 1 матеріал) 1 530,00 грн.
Консультація матеріалу в Biopticka laborator, Plzen Chech Republic (prof. Michal Michal, MD; prof. Ondrej Hes, MD, PHD, consultant; Assoc. prof. Denisa Kacerovska, MD, PHD; prof. Alena Skalova, MD, CSC) 9 180,00 грн.
Додаткові гістологічні дослідження
Гістохімічні дослідження (за 1 методику) 204,00 грн.
Інтраопераційне дослідження (за 1 етап) 1 020,00 грн.
Інтраопераційне дослідження з використанням ІГХ для верифікації дрібних метастазів (канцероматозу) 2 040,00 грн.
Мікрографічної хірургії (Mohs, Slow Mohs) (за 1 етап) 1 020,00 грн.
Лімфодисекції сторожового лімфовузла при меланомі 6 120,00 грн.
Морфометричне дослідження (кількісний показник) за 1 показник 408,00 грн.
Виготовлення цифрового мікропрепарату з можливістю фотодокументації (1 гістологічне скельце) 459,00 грн.
Вибір фото за запитом клієнта (1 фото з підрисунковим підписом) 255,00 грн.
Додаткове виготовлення блоку 204,00 грн.
Додаткове виготовлення гістологічного препарату (г/е) з готового блоку 102,00 грн.
Додаткове виготовлення зрізів на адгезивному склі 204,00 грн.
Проточна цитометрія
Діагностика лімфопроліферативних захворювань (цитоморфологічне дослідження, імунофенотип) 3 060,00 грн.
Діагностика гострих лейкозів (цитоморфологічне дослідження, імунофенотип, цитохімічне встановлення FAB-варіанту) 4 692,00 грн.
Імунофенотипування гострих лейкозів 2 958,00 грн.
Визначення мінімальної резидуальної хвороби (встановлення цитоморфологічної ремісії, проточна цитометрія за наявністю первинного фенотипу) 1 683,00 грн.
Дослідження сурогатних маркерів мутаційного статусу генів вариабельного регіону важких ланцюгів імуноглобулінів (IgVH-генів) 714,00 грн.
Діагностика мієломної хвороби (цитоморфологічне дослідження, імунофенотип, підтвердження клональності) 2 907,00 грн.
Цитологічні дослідження
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) 327,00 грн.
Рідинна цитологія ПАП-тест  490,00 грн.
Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 174,00 грн.
Мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія) 174,00 грн.
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки 296,00 грн.
Кольпоцитограма 296,00 грн.
Цитологічне дослідження секрету простати 174,00 грн.
Цитологічне дослідження випітних рідин 398,00 грн.
Рідинна цитологія випітних рідин 490,00 грн.
Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз 398,00 грн.
Цитологічне дослідження зішкрібу з бронхів 398,00 грн.
Цитологічне дослідження бронхоальвеолярного лаважу 398,00 грн.
Рідинна цитологія бронхоальвеолярного лаважу 490,00 грн.
Цитологічне дослідження відбитку з рогівки чи кон’юктиви 398,00 грн.
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій 398,00 грн.
Рідинна цитологія тонкоголкових пункційних біопсій 490,00 грн.
Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень 398,00 грн.
Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів лімфовузлів 398,00 грн.
Цитологічне дослідження матеріалу зі шлунково-кишкового тракту 398,00 грн.
Цитологічне дослідження матеріалу зішкрібу зі шкіри 398,00 грн.
Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів кісткового мозку 398,00 грн.
Рідинна цитологія сечі 490,00 грн.
Діагностика випітних рідин при метастатичних процесах, імуноцитохімія 3 060,00 грн.
Інтраопераційна цитологія 816,00 грн.
Цитологічне дослідження мазка крові  398,00 грн.
Дослідження препаратів кісткового мозку та крові на гемобластози (цитоморфологічний та цитохімічний методи) 1 734,00 грн.
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 459,00 грн.
Рідинна цитологія ПАП-тест + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 561,00 грн.
Рідинна цитологія ПАП-тест + High-Risk HPV DNA test (ДНК ВПЛ високого канцерогенного ризику) 878,00 грн.
Рідинна цитологія ПАП-тест + High-Risk HPV DNA test (ДНК ВПЛ високого канцерогенного ризику) + STI 7 – інфекції, що передаються статевим шляхом 1 643,00 грн.
Скринінг раку сечового міхура (Рідинна цитологія сечі+TERT мутація) 4 335,00 грн.

*Вартість оперативного втручання може бути збільшена у розмірі від 20% до 50% у нестандартних, ускладнених випадках, тощо