Лабораторні дослідження

Лабораторні дослідження

Лабораторні дослідження для діагностики різних захворювань, контролю і передопераційної підготовки ви можете зробити прямо в клініці, заощадивши час. Аналізи проводяться на база нашого перевіреного і надійного партнера

 • Визначення глюкози крові експрес-методом (глюкометром) 120
 • Скринінгові дослідження на АТ до ВІЛ 1/2 методом ІФА 200
 • Визначення кардіоліпінового антигену сифілісу за допомогою латекс-аглютина (RW) 160
 • Підтверджуючі дослідження на АТ до ВІЛ 1/2 методом ІФА 270
 • Гістологічне дослідження (пайпель біопсія аспірату) 370
 • Уреазний тест на Гелікобактер (Helicobacter pylori) в біоптаті 210
 • Проведення експрес-тесту на вагітність 100

Тиреоїдна панель

 • Антитіла до тиреоглобуліну ( АТТГ ) 200
 • Антимікросомальні антитіла ( АМC ) 210
 • Тиреоглобуліну (ТГ) 180
 • Антитіла до тиреопероксидази ( АТПО ) 180
 • Кальцитонін 320
 • Паратгормон 200
 • Т3 вільний (FT3) 170
 • Т4 загальний (T4) 170
 • Антитіла до рецепторів ТТГ 330
 • Тиреотропний гормон ( ТТГ ) 170
 • Т4 вільний (FT4) 170
 • Т3 загальний (T3) 170

Репродуктивна панель

 • Тестостерон (ТСТ загальний) 180
 • Тестостерон вільний (ТСТ вільний) 220
 • Глобулін, що зв”язує статеві гормони (ГЗСГ) 210
 • 17-оксіпрогестерон (17-ОНПРГ) 190
 • Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) 180
 • Андростендіон 270
 • Антиспермальні антитіла (кров) 240
 • Антиспермальні антитіла (еякулят/слиз) 240
 • Антимюллерів гормон (АМН) 420
 • Дигідротестостерон 320
 • Індекс вільного тестостерону (ТСТ заг./ГЗСГх100) 250
 • Інгібін В 500
 • Макропролактин 330
 • Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 180
 • Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 180
 • Пролактин (ПРЛ) 180
 • Естрадіол (Е2) 180
 • Прогестерон (ПРГ) 180

Панель пренатальної діагностики

 • Асоційований з вагітністю протеїн – А (РАРР-А) 220
 • Естріол некон’югований (Е3) 210
 • Бета-хоріонічний гонадотропін (ХГЛ загальний) 210
 • Вільний бета – ХГЛ (В-ХГЛ) 210
 • PRISCA вагітність 9-13 тижнів (B –ХГЛ, PAPP-А) Пренатальний (біохімічний) скринінг 380
 • PRISCA вагітність 14-20 тижнів (ХГЛ, АФП, Е3) Пренатальний (біохімічний) скринінг 490
 • Плацентарний лактаген 290
 • Альфа-фетопротеїн (AFP) (вагітні) 220

Онкологічна панель

 • 33.Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 380
 • 16.Альфа-фетопротеїн (АФП) 220
 • Раково-ембріональний антиген (СЕА) 200
 • Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний) 180
 • Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) 180
 • Онкомаркер шлунку (СА 72-4) 320
 • Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) 220
 • Онкомаркер молочної залози ( СА 15-3) 220
 • Онкомаркер яєчників (СА 125) 220
 • Індекс ROMA (НЕ4, СА-125) 480
 • Індекс вільного ПСА 300
 • Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (цитокератину 19) 320
 • 34.Нейроенолаза ( NSE ) 380
 • 38.Онкомаркер раку яєчників (НЕ-4) 360
 • 36.Онкомаркер ШКТ (CA 242) 350

Гіпофізарно-надниркові показники

 • Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 280
 • Кортизол (в сироватці) (КР) 240
 • Кортизол (в добовій сечі) (КР) 240
 • Альдостерон (АЛН) 390
 • Метанефрини загальні ( у добовій сечі) 440
 • Ренін, активний 730
 • Вальпроєва кислота 150
 • Кортизол в слині 230

Фактори росту

 • Соматомедін С (IGF-1) 360
 • Соматотропний гормон (СТГ) 260
 • Соматотропний гормон (191)(діти до 18 років) 260

Панель остеопорозу

 • Остеокальцин 320
 • Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д) 340
 • Прокальцитонін 350
 • Вітамін D загальний 420

Панель цукрового діабету

 • Інсулін 200
 • Фруктозамін 180
 • С-пептид 200
 • Глікозильований гемоглобін 180
 • Лептин 430
 • Індекс НОМА 220
 • Глюкоза (венозна кров) 120
 • Глюкозо-толерантний тест 270

Кардіо-ревматоїдна панель

 • Ревматоїдний фактор (якісний) 100
 • Антистрептолізин ”О” (якісний) 100
 • С-реактивний білок (якісний) 100
 • С-реактивний білок (кількісний) 120
 • Сіалові кислоти 130
 • Тропонін I (кількісне визначення) 190
 • Гомоцистеїн 340
 • Антитіла до цітрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG) 430
 • Антитіла до циклічного цітруліновому пептиду (AntiCCP) 350
 • Ревматоїдний фактор (кількісний) 120
 • Антистрептолізин ”О” (кількісний) 120
 • Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) 180

Панель контролю анемій

 • Залізо (сироватка) 100
 • Залізо-зв`язуюча здатність сироватки крові загальна 170
 • Трансферин 200
 • Ферритин 200
 • Фолієва кислота 240
 • Цианкобаламін 200
 • Насиченість трансферину залізом 230

Гематологічна панель

 • Коагулограма 280
 • Аналіз крові на LE-клітини 170
 • Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус 260
 • Гемолізини (імунні антитіла по системі ABO: 350
 • Группа крові та резус фактор 160
 • Фібриноген-В (b-нафтоловий тест) 120
 • Кальпротектин в калі 450
 • Загальний аналіз крові (параметри аналізатора+СОЕ) 120
 • Протромбіновий тест (протромбіновий індекс за Квіком, протромбіновий час, МНВ (INR) 120
 • Фібриноген 120
 • Активований частковий тромбопластичний час (АЧТЧ) 120
 • Вовчаковий антикоагулянт 230
 • Д-димер 180
 • Пряма проба Кумбса 190
 • Непряма проба Кумбса 190
 • Загальний розгорнутий аналiз кровi (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 160
 • Аналіз крові на ретикулоцити з підрахуванням ретикулярного індексу 140

Дослідження сечі

 • Загальний аналіз сечі (в 1-ій порції) 120
 • Йод в сечі 210
 • Мікроальбумінурія у сечі 190
 • Загальний аналіз сечі (в 2-ій порції) 110
 • Мікроальбумінурія + креатинін сечі 210
 • Креатинін в сечі 100
 • Аналіз сечі на цукор (напівкількісний) 100
 • Аналіз сечі за Зимницьким 120
 • Аналіз сечі на цукор (кількісний) 100
 • Аналіз сечі на цукор (добова сеча) 100
 • Кальцій в сечі 100
 • Фосфор в сечі 100
 • Магній в сечі 110
 • Аналіз сечі на кетони (напівкількісний) 110
 • Аналіз сечі на білок 120
 • Аналіз сечі на добову протеїнурію (напівкількісний) 100
 • Сечова кислота в сечі 100
 • Діастаза сечі 120
 • Кліренс ендогенного креатиніну 180
 • Аналіз сечі загальний 120
 • Аналіз сечі за Нечипоренко 120
 • Наркотики в сечі 390
 • Загальний аналіз сечі (в 3-ій порції) 110

Цитологічні дослідження

 • Цитоморфологічне дослідження виділень із молочної залози 200
 • Гормональна кольпоцитологія 150
 • Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) 170
 • Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу 200
 • Мікроскопія урогенітального зішкрябу (чоловіки) 160
 • Аналіз секрету передміхурової залози 160
 • Аналіз еякуляту 300
 • Копрограмма 140
 • Аналіз калу на яйця гельмінтів 120
 • Зішкряб на ентеробіоз 130
 • Дослідження синовіальної рідини 270
 • Дослідження калу на приховану кров 130
 • Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) 130
 • Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації і цервікального каналу) 240
 • Мікроскопічне дослідження сперми 160
 • Назоцитограма 130
 • Дослідження на паразитарні гриби 150
 • Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) 180
 • Дослідження на демодекоз (Demodex follicullorum) 150
 • Рідинна цитологія (ПАП-тест) 600
 • Мікроскопія на виявлення кліща корости (Sarcoptes scobiei) 130

Біохімічна панель

 • Біохімія загальна (білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза) 400
 • «Білірубін фракційно» (Білірубін загальний, прямий, непрямий) 140
 • Панкреатична амілаза 100
 • g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП) 100
 • Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 100
 • Лактат. Проб. З фтор.натрію 180
 • Тимолова проба 130
 • Серомукоїд 130
 • Альфа-амілаза 100
 • Сечова кислота 100
 • Альбумін 100
 • Білкові фракції 160
 • Креатинфосфокіназа (КФК) 100
 • Калій 100
 • Натрій 100
 • Кальцій 100
 • Фосфор 100
 • Хлориди 100
 • Тригліцериди 100
 • Холестерин 100
 • Аполіпопротеїн-А (Апо-А) 140
 • Аполіпопротеїн-В (Апо-В) 140
 • Ліпаза 200
 • Холінестераза 100
 • Кальцій іонізований 130
 • Магній 100
 • Мідь 180
 • Цинк 180
 • Азот сечовини 120
 • Білірубін загальний 100
 • Білірубін прямий 100
 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 100
 • Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 100
 • Лужна фосфатаза (ЛФ) 100
 • Дослідження буферної системи крові 240
 • pH крові 110
 • Креатинін 100
 • Сечовина 100
 • Загальний білок 100

Гепатити

 • ПЛР. Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a,1b,2,3a) (Real-time) (плазма) 530
 • ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С (Real-time) (плазма) 590
 • Антитіла IgG до вірусу гепатиту В (Anti-HBsАg, кількісне визначення) 250
 • Антитіла IgM до вірусу гепатиту В (Anti-HBсor IgM) 220
 • Антитіла IgG до вірусу гепатиту В ( Anti-HBсor IgG) 220
 • НВеАg вірусу гепатиту B 230
 • Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (Anti-HСV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5) 310
 • 36.Антитіла Ig M до вірусу гепатиту А (HAV IgM) 220
 • 35.Антитіла Ig G до вірусу гепатиту А (HAV IgG) 220
 • HBsAg поверхневий антиген вірусу гепатиту В 190
 • Антитіла IgG до вірусу гепатиту D (HDV IgG) 220
 • ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення) 290
 • ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (плазма, якісне визначення) 310
 • ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С (плазма, якісне визначення) 340
 • ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D (плазма, якісне визначення) 250
 • 24.Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (HCV) 230
 • 32.Сумарні антитіла до НвеАg вірусу гепатиту В (Anti НвеАg) 250
 • 28.Загальні антитіла до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBcor) 230
 • ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B (Real-time) (плазма) 530
 • 26.Антитіла IgM до вірусу гепатиту C (HCV IgM) 200
 • 25.Антитіла IgG до вірусу гепатиту C (HCV IgG ) 200
 • ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту G (плазма, якісне визначення) 300
 • ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту ТТV (плазма, якісне визначення) 250
 • 34.Сумарні антитіла до вірусу гепатиту А (HAV) 270

TORCH-інфекції

 • 19.Антитіла IgМ до токсоплазми (Toxo IgМ) 170
 • 18.Антитіла IgG до токсоплазми (Toxo IgG) 170
 • Антитіла Ig G до токсоплазми + авідність антитіл Ig G до токсоплазми 250
 • 07.Антитіла IgМ до вірусу герпесу 1 типу (HSV 1) 180
 • 05.Антитіла IgG до вірусу герпесу 1 типу (HSV 1) 180
 • 06.Антитіла IgG до вірусу герпесу 2 типу (HSV 2) 180
 • 13.Антитіла Ig М до цитомегаловірусу (CMV) 170
 • 12.Антитіла Ig G до цитомегаловірусу (CMV) 170
 • Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV + авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV 270
 • 14.ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 1/2 типу (Кров, якісне визначення) 160
 • ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (Кров, ліквор, слюна.Якісне визначення) 160
 • Антитіла IgG до вірусу герпесу 3 тип (Varicella Zoster IgG ) 200
 • 16.Антитіла IgM до вірусу герпесу 3 тип (Varicella Zoster IgM) 200
 • 18.Антитіла IgG до вірусу герпесу 6 типу 170
 • 21.Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rub) 170
 • 22.Антитіла IgМ до вірусу краснухи (Rub IgМ) 170
 • 08.ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (Кров, ліквор, слюна.Кількісне визначення) 360
 • 08.Антитіла IgМ до вірусу герпесу 2 типу (HSV 2) 180
 • 15.ПЛР. Визначення ДНК токсоплазми (Кров, зішкряб, ліквор. Якісне визначення) 170
 • 13.ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Бара (Кров, ліквор, зішкряб, слюна. Кількісне визначення) 210
 • 13.ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Бара (Кров, ліквор, зішкряб, слюна. Якісне визначення) 170
 • 12.Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgM) 200
 • 11.Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgG) 200
 • 07.ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV1 і HSV2). Визначення і типування в режимі Real-time 200
 • 16.ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (Будь який матеріал, якісне визначення) 170
 • 13.Антитіла IgG до нуклеарного антигену Eпштейн-Бара (EBNA) 190
 • 20.Авідність антитіл IgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii) 230
 • 11.Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу 230
 • Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 2 HSV + авідність антитіл Ig G до вірусу герпесу тип 2 270
 • 14.Авідність антитіл IgG до цитомегаловiрусу (CMV) 220
 • 09.АнтитІла Ig G до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2) 180
 • 10.АнтитІла Ig М до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2) 180
 • 06.ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 160
 • 08.ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 160
 • 16.ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (Будь який матеріал, кількісне визначення) 180
 • 23.Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rub IgG) 310
 • 06.ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 210
 • 08.ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Зішкряб, сеча.Кількісне визначення) 210

Урогенітальні інфекції

 • 01.Антитіла IgG до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgG) 170
 • 02.Антитіла IgM до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgM) 170
 • 03.Антитіла IgA до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgA) 200
 • 04.Антитіла IgG до білка теплового шоку HSP60 Chlamydia trachomatis 170
 • Кардіоліпінові антитіла-VDRL (якісне визначення) 120
 • 16.ПЛР. Скринінг HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.) 310
 • 20.ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини КВАНТ 21, кількісне 600
 • Реакція мікропрецептації з кардіоліпіновим антигеном 120
 • Сумарні антитіла до сифiлiсу (Treponema Pallidum) 160
 • 13.ПЛР.Визначення ДНК Candida albicans/candida glabrata/candida krusei (Диференціація в режимі Real-time) 190
 • 03.ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Диференціація та кількісне визначення в режимі Real-time) 180
 • 18.ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини (ВПЛ) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типів. Кількісне визначення в режимі Real-time. 350
 • 23.Фемофлор 16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у жінок методом ПЛР у режимі реального часу (Фемофлор 16) 900
 • 23.Антитіла IgG до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) 190
 • Антитіла IgM доMycoplasma hominis 190
 • 22.Антитіла IgG до уреаплазми уреалітікум (Ureaplasma urealyticum) 190
 • Антитіла IgG до трихомонади (Trichomonas vaginalis) 190
 • 29.ПЛР. Визначення ДНК збуднику сифiлiсу ( Tr. Pallidum, якісне визначення) 210
 • 25.ПЛР. Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок (методом ПЛР в режимі реального часу) 480
 • 01.ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 160
 • 02.ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 160
 • 04.ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення) 160
 • 05.ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 160
 • 09.ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 160
 • 10.ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 160
 • 11.ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 160
 • 12.ПЛР.Визначення ДНК до кандіди альбіканс (Candida albicans )(Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 160
 • 19.ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини (ВПЛ)(12 типів – 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59). Кількісне визначення до типу в режимі Real-time. 370
 • ПЛР. Андрофлор 1600
 • ПЛР. HPV 6,11 тип (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 180
 • ПЛР. Генотипування HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.) 340
 • 14.ПЛР. HPV 16, 18 тип (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 180
 • 22.ПЛР. Фемофлор Скрін. Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок (методом ПЛР в режимі реального часу) 600
 • 01.ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 210
 • 04.ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Кількісне визначення) 210
 • 05.ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 210
 • 02.ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 210
 • 02.ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Кількісне визначення в режимі Real-time) 240
 • 12.ПЛР.Визначення ДНК до кандіди альбіканс (Candida albicans )(Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 210
 • 10.ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 210
 • 09.ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 210
 • 11.ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 210
 • 14.ПЛР. HPV 16, 18 тип (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 220

Культуральні методи дослідження

 • Визначення Ureaplasma species, Mycoplasma hominis методом DUO+ визначення чутливості до антибіотиків методом SIR 440
 • AF.Генітальна система. Визначення загальних титрів Ureaplasma urealyticum та Mycoplasma hominis + чутливість до антибіотиків, визначення специфічної мікрофлори 600
 • Посів на мікоплазму, уреаплазму ( IST 2)( зішкряб, напівкількісний) + визначення чутливості до антибіотиків 420

Інші інфекції

 • 08. Антитіла IgG до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) 210
 • Антитіла IgG до вірусу кору (Measles viruses) 280
 • 21.Загальні антитіла до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) 230
 • ПЛР. Визначення ДНК до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) ( якісне визначення 290
 • 02. Сумарні антитіла до лямблій (Giardia liamblia) 190
 • 03. Антитіла IgG до токсокарів 190
 • 01. Антитіла IgG до аскарид 260
 • 20.Антитіла IgМ до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) 210
 • 19.Антитіла IgG до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) 210
 • 04. Антитіла IgG опісторхів 190
 • 05. Антитіла IgG до трихінел 190
 • 06. Антитіла IgG до ехінококів 190
 • 10.Антитіла IgМ до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) 210
 • 07. Сумарні антитіла до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) 190
 • Helicobacter pylori Ag (кал) 330
 • Антитіла IgG до Chlamydia pneumonia 200
 • Антитіла IgM до Chlamydia pneumonia 200
 • Антитіла IgG до Mycoplasma pneumonia 200
 • Антитіла IgM до Mycoplasma pneumonia 200
 • Антитіла IgG до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis) 280
 • Антитіла IgM до до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis) 280
 • ПЛР. Bordetella MULTI діагностика коклюшу 270
 • 09.Антитіла IgA до вірулентного білку CagA Helicobacter pylori 210
 • Антитіла до Правця (Столбняк) 230

Імунологічна панель

 • Циркулюючі імунокомплекси (ЦІК) 150
 • Імунограма 400
 • Вміст сироваткового імуноглобуліну A 200
 • Вміст сироваткового імуноглобуліну M 200
 • Вміст сироваткового імуноглобуліну G 200
 • Активність комплімента СН50 230
 • Вміст секреторного імуноглобуліну А 280
 • Імунограма + ЦІК 480

Панель аутоіммунологіі

 • 44.Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1) 280
 • 45.Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2) 350
 • 44.Антинуклеарні антитіла (ANA) 250
 • 37.Антитіла Ig G до фосфоліпідів (APHL Ig G) 270
 • 38.Антитіла Ig M до фосфоліпідів (APHL Ig M) 270
 • Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2) 250
 • 45.Антитіла IgG до гліадіну 280
 • 39.Антитіла IgG до кардіоліпіну 230
 • 40.Антитіла IgМ до кардіоліпіну 230
 • Екстраговані антиядерні антитіла: Anti-ENA скринінг 330
 • Скринінг захворювань сполучної тканини (антинуклеарні антитіла до антигенів) 340
 • 41.Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну I 320
 • 42.Антитіла IgM до бета-2-глікопротеїну I 320

Алергопанель

 • Загальний імуноглобулін E 180
 • 46.Панель №1. Різні алергени 750
 • 47.Панель №2. Інгаляційна панель 750
 • 48.Панель №3. Харчові алергени 750
 • 49.Панель №4. Педіатрична 750

Бактеріологічні дослідження

 • Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 270
 • Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 270
 • Мікробіологічне дослідження виділень із ока з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 270
 • Мікробіологічне дослідження матеріалу із мигдалин з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 270
 • Мікробіологічне дослідження матеріалу із рани з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 270
 • Мікробіологічне дослідження сечі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 270
 • Мікробіологічне дослідження мокротиння з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 270
 • Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на анаеробну флору з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 380
 • Мікробіологічне дослідження крові на стерильність з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів500
 • Мікробіологічне дослідження матеріалу із носу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 270
 • Мікробіологічне дослідження матеріалу на дифтерію 340
 • Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на стафілокок з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 270
 • Мікробіологічне дослідження матеріалу із зіву з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 270
 • Аналіз калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 330
 • Мікробіологічне дослідження синовіальної рідини з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 310
 • Мікробіологічне дослідження вмісту ногтьового карману з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 270
 • Мікробіологічне дослідження матеріалу із вуха з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 270
 • Мікробіологічне дослідження матеріалу грудного молока з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 270
 • Мікробіологічне дослідження жовчі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 270
 • Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 310
 • Мікробіологічне дослідження матеріалу із бронхоальвеолярного лаважу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 270
 • Мікробіологічне дослідження секрету простати з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 270
 • Мікробіологічне дослідження вмісту препуціального мішка з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 270
 • Розширене Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 350
 • Визначення чутливості до бактеріофагів 180
 • Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 270
 • Пряма бактеріоскопія біологічних виділень 160

Комплексні дослідження

 • Пакет”Урогенітальний”№11 .ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 620
 • Комплекс ”Урогенітальний” №9 .ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Диференціація та кількісне визначення в режимі Real-time).ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини КВАНТ 21, кількісне визначення 970
 • Комплекс «Урогенітальний» №1 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, трихомонада) 500
 • Комплекс «Урогенітальний» №2 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) 450
 • Індекс ROMA (НЕ4, СА-125) 480
 • Комплекс «Урогенітальний» №7 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Нейссерія гонорея, Тріхомонас вагіналіс) 720
 • Комплекс «Урогенітальний» №8 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Гарднерела вагіналіс, БП урогенітальний з антибіотикограмою) 820
 • Комплекс ”Чоловічий” .ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Кількісне визначення в режимі Real-time).ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 950
 • Комплекс ”Щитоподібна залоза” №6 .Тиреотропний гормон ( ТТГ ).Т4 вільний (FT4)Антитіла до тиреопероксидази ( АТПО ) 460
 • Комплекс «TORCH-інфекції» №1 антитіла IgG» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) 560
 • Комплекс «TORCH-інфекції» №1 антитіла IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) 560
 • Комплекс «TORCH-інфекції» №2 антитіла IgG» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) 520
 • Комплекс «TORCH-інфекції» №2 антитіла IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) 520
 • Комплекс «Урогенітальний» №6 (ПЛР. Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Гарднерела вагіналіс) 400
 • Комплекс «Щитоподібна залоза» №1 (ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний) 430
 • Комплекс «Щитоподібна залоза» №2 (ТТГ, АТПО, АТТГ) 450
 • Комплекс «Щитоподібна залоза » №3 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО, АТТГ) 560
 • Комплекс «Щитоподібна залоза» №4 (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АТПО, АТТГ) 670
 • Комплекс «Щитоподібна залоза» №5 (ТТГ, Т4 вільний, ПРЛ) 420
 • Комплекс «Паратиреоїдний» (Паратгормон, Кальцій іонізований, Фосфор) 330
 • Комплекс «Діабетичний» (Глікозильований гемоглобін, С-пептид, Інсулін, Глюкоза, Індекс НОМА) 530
 • Комплекс «Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я » (ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, естрадіол) 680
 • Комплекс «Діагностика гіперандрогених станів» (тестостерон загальній, тестостерон вільний, глобулін, що зв’язує сттатеві гормони, андростендіон, ДГЕА-сульфат, кортизол) 950
 • Комплекс «Репродуктивне гормональне чоловіче здоров’я» (ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон загальний, тестостерон вільний) 720
 • Комплекс «Кардіологічний» (ТТГ, Глікозильований гемоглобін, АЛТ, АСТ, Креатинін, Сечова кислота, Ліпідограма: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 600
 • Комплекс «Вагітність» №1 (Загальний розгорнутий аналіз крові з лейкоцитарною формулою, Глюкоза крові, Група крові + резус фактор, Коагулограма, HBs-антиген, Загальній аналіз сечі, Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (діагностіка сифілісу), Мікробіологічне дослідження сечі+ чутливість до антибактеріальних препаратів) 910
 • Комплекс «Вагітність» №2 (Загальний аналіз крові (параметри аналізатора+ СОЕ), загальний аналіз сечі) 200
 • Комплекс «Пренатальний №1» (Біохімічний скринінг, термін вагітності 9-13 тижнів» (РАРР-А, вільний бета-ХГЛ) 350
 • Комплекс «Пренатальний №2» (Біохімічний скринінг, термін вагітності 18-20 тижнів» (АФП, ХГЛ, Е3) 460
 • Комплекс «Жіноча онкологічна панель» (СА 125, СА 15-3, СА 19-9) 510
 • Комплекс «Чоловіча онкологічна панель» (ПСА заг., ПСА віль., АФП, СА 19-9) 600
 • Комплекс «Діагностика анемії» (залізо, трансфери, феретин, цианкобаламін, фолієва кислота) 640
 • Комплекс «Герпесвірусна інфекція антитіла Ig G» (VCA, CMV, HSV 1, HSV 2) 540
 • Комплекс «Герпесвірусна інфекція антитіла Ig М» (VCA, CMV, HSV 1, HSV 2) 540
 • Комплекс «Антитіла до паразитів» №1 (Антитіла IgG до: токсокарів, аскарид, трихінел, ехінококів, опісторхів, сумарні антитіла до лямблій) 680
 • Комплекс «Антитіла до паразитів» №2 (Антитіла IgG до: токсокарів, аскарид, трихінел, ехінококів, опісторхів)600
 • Комплекс «Загальноклінічні дослідження» (загальний аналіз сечі, аналіз крові розгорнутий, глюкоза, коагулограма, група крові, резус фактор) 500
 • Комплекс «Предопераційний» (загальний розгорнутий аналіз крові, коагулограма, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза, група крові + резус-фактор, креатинін, сечовина, сечова кислота, HBsAg, сумарні антитіла до Treponema Pallidum) 990
 • Комплекс «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, С-реактивний білок, загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 610
 • Комплекс «Цереброваскулярний ризик» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, СРБ якісий, коагулограма, магній, калій, кальцій, HbA1c) 650
 • Комплекс «Метаболічний» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, глюкоза, сечова кислота, загальний білок, інсулін, C-пептид)  600
 • Комплекс «Ліпідний» №1 «Холестерин ліпопротеїдів» (ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди) 220
 • Комплекс «Ліпідний» №2 «Дослідження ліпідного обміну» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 240
 • Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий; АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза) 400
 • Комплекс ”Біохімічний” №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок) 260
 • Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий; загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, С-пептид, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 650
 • Комплекс «Печінкові проби» №1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП) 290
 • Комплекс «Печінкові проби» №2 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін прямий) 270
 • Комплекс «Білірубін фракційно» (білірубін загальний, прямий, непрямий) 140
 • Комплекс «Ниркові проби» №1 (креатинін, сечовина, загальній білок) 180
 • Комплекс «Ниркові проби» №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота) 180
 • Комплекс «Ревмопроби» №1 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (якісні), загальний білок, альбумін) 270
 • Комплекс «Ревмопроби» №2 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (якісне визначення) 230
 • Комплекс «Електроліти крові» №1 (калій, натрій, хлор) 210
 • Комплекс «Електроліти крові» №2 (калій, натрій, кальцій іонізований) 210
 • Комплекс «Ревмопроби» №3 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (кількісне визначення) 260
 • Комплекс ”Чоловічий репродуктивний №2”.Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ).Лютеїнізуючий гормон (ЛГ).Пролактин (ПРЛ).Тестостерон (ТСТ загальний).Глобулін, що зв”язує статеві гормони (ГЗСГ).17-оксіпрогестерон (17-ОНПРГ).Тестостерон вільний (ТСТ вільний)Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) 1160
 • Комплекс ”Жіночий репродуктивний №2” Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Лютеїнізуючий гормон (ЛГ),Пролактин (ПРЛ),.Естрадіол (Е2), Прогестерон (ПРГ),Тестостерон (ТСТ загальний),Антимюллерів гормон,Тестостерон вільний (ТСТ вільний) 1500
 • Пакет терапевтичний: Аналіз сечі загальний, ‘Глюкоза (венозна кров), Загальний розгорнутий аналiз кровi (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула),Копрограмма 290
 • Пакет№1:ПЛР. Скринінг HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.), ‘Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки),Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) 550
 • Пакет№2: .ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення),.ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення),.ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),.ПЛР. Скринінг HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.),Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки),’Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) 950
 • Пакет№3:ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки),’Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) 680
 • Пакет№4:ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),.ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),’Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки),Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) 980
 • Пакет№5:Аналіз калу на яйця гельмінтів,Аналіз сечі загальний,Загальний розгорнутий аналiз кровi (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 320
 • Пакет№6:ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення),.ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення), 460
 • Комплекс «Урогенітальний» №4 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) 490
 • Комплекс «Урогенітальний» №3 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс) 390
 • Комплекс «Урогенітальний» №5 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Тріхомонас вагіналіс, Гарднерела вагіналіс) 600
 • Комплекс «Авідність» №1 (Антитіла Ig G до токсоплазми + авідність антитіл Ig G до токсоплазми) 270
 • Комплекс «Авідність» №2 (Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 2 HSV + авідність антитіл Ig G до вірусу герпесу тип 2) 270
 • Комплекс «Авідність» №3 (Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV + авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV) 270

Генетичні дослідження

 • ПЛР. Генетика Метаболізму Лактози (1 точка) 580
 • ПЛР. HLA B27 головний комплекс гістосумісності людини 690
 • ПЛР. ІмуноГенетика IL28B (інтерлейкін 28В (2 точки) 800
 • ПЛР. ОнкоГенетика BRCA 2500
 • ПЛР. КардіоГенетика Гіпертонія 800
 • ПЛР. КардіоГенетика Тромбофілія 800
 • ПЛР. Генетика Метаболізму Фолатів 470
 • ДНК діагностика мікроделецій Y-хромосоми (AZF- фактор) 800
 • Муковісцедоз. Виявлення мутацій в гені CFTR 800
 • ПЛР. Каріотипування 2670
 • Неінвазивна пренатальна ДНК-діагностика визначення статі плоду Y-хромосоми по крові матері 1230
 • Неінвазивна пренатальна ДНК-діагностика резус-фактору плоду (по крові вагітної) 1230